Trollmyrbergets Raja – första ökl start

Raja startade på unghundskampen på sitt första öppenklass prov där hon drev till två 2:a pris under dagen.

Drevtiderna var på  var på 84 resp 88 minuter och hon fick 57 egenskapspoäng. Första släppet blev dötappt och andra släppet tog dagen slut.
6’or på väckning på slag, jaktlust
5’or på arbete på slag, drevsätt/drevfart, skallmarkering, väckning på tappt, skall/hörbarhet.
Resten 4’or.

Så det blir nog jaktprov igen snart bara dagarna blir längre.