Svaja’s första hardrev

Idag drev Raja’s kullsyster Svaja, som bor i Uppland, hare för första gången. Enligt Janne,  som äger Svaja, så finns det gott om hare där dom bor så det kommer säkerligen fler hardrev och förhoppningsvis så blir det också hare skjuten innan säsongen är slut.