Premiärharen

Vi var ute med Raja idag. Släpp 5:15, slag 5:35 med ett snabbt upptag. Efter en bukt inom hörhåll for haren på en långskjuts utom hörhåll. Som längst från upptaget var hon ca 3 km (!). Sen började den bukta kring några vägkorsningar. Husse fick skjuta haren 2 timmar och 10 minuter efter upptag. Vi tycker att Raja gjorde det bra som klarade av vägen flera gånger.

20150901_07580220150901_075725