Hamiltonvalpar – Trollmyrbergets Fröja

RR, SE JCH, NO J(D)CH, SEUCH Trollmyrbergets Fröja kommer att paras vid nästa löp med SE JCH Goldrevs Ecco.

Fröja kommer ur en kull där 7/9 är jaktprovsmeriterade. Två tikar är dubbelchampions (en finns i Norge), en hane har elitetta men saknar barmarksprov, övriga har jaktprovsetta förutom en tik i Norge som har ett tredjepris på jaktprov. De som inte är meriterade har inte startat (ännu) på jaktprov. Fröja har på sina 9 jaktprovsdagar drivit till förstapris på åtta av dagarna (en nolla då hon inte fick upp hare). Hon har ställts ut 5 gånger och har CK på samtliga utställningar varav ett BIR.
Mor: RR, SE JCH, NO J(D)CH, SEUCH Trollmyrbergets Ejra SE29751/2015
Far: RR, C.I.T NORD J(D)CH, NO UCH, SE UCH R-Rusken NO34652/13

Ecco kommer ur en kull där 4/8 är jaktprovsmeriterade varav tre är jaktchampions (två är DCH), en är elitklar (blir DCH efter elitetta).
Mor: RR SE JCH SEUCH Goldrevs Diza SE21961/2017
Far: RR SEJCH Kärnträffens Hugo SE40195/2018

Tikägare: Clara Nutti, Hammarstrand
Hanhundsägare: Ola Mared, Halmstad