En till älg för Rapp idag

Det var den åttonde älgen skjuten för Rapp i år. Denna gång en kalv efter 4 timmars ståndskall alldeles på gränsen till grannmarken. Christer fick gå in och stöta älgarna så att en passkytt fick skjuta kalven.