Blomtorpet

Så här såg det ut på Blomtorpet i mitten av 1900-talet. Boningshusen står kvar men där ladugården stod har vi istället en vedbod och två hundhus. En ny ladugård byggdes upp senare så den syns inte heller på bilden.