Bättre o bättre dag för dag ….

Raja: Tors inget slag, drev både fredag och söndag med längsta drevtid på söndag.
Sippa: Prisdrev både fredag och söndag. På fredag gick haren mycket efter väg. Den femte gången jag såg den efter väg bar det iväg 1,5 km där det blev dötappt vid en stuga före full tid. På söndag tog jag henne på en tappt då jag uppskattade att hon drivit närapå full tid.

Nu får dom nog vila åtminstone till fredag.